Kurs Açıklaması

21.Yüzyılda yaşanan dijitalleşme nedeniyle, bireylerin her türlü bilgi ve belgeleri dijital ortamlarda kayıt altında tutulmaktadır.

Bu eğitimle; Bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyabilmek için kişisel verilerin alınması, işlenmesi ve saklanması aşamalarında kişisel veriyi toplayıp kayıt altına alan gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken kurallar hakkında kursiyerlerimizi bilgilendirip bu alanda hem bilgi sahibi olmalarını hem de uzman danışman olmalarını sağlamaktayız.

KVKK Uzman Danışmanlık Eğitimi ile kurumlar veriyle temas eden çalışanların yaptığı hataların mesuliyetinden, KVKK eğitimini  çalışanına verdiğini belgeleyerek kurtulabilir. Çalışanlar da ihlallerden kaynaklanacak hukuki sıkıntılardan veriyi alma saklama ve işleme süreçlerindeki prosedürlere uyarak kurtulabileceklerdir.

KVKK uzman danışmanlık eğitimi ile KVKK mevzuatlarına uygun yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik getirenler hakkında 5.000 TL den 1.000.000 TL ye kadar idari para cezaları uygulanmaktadır.

DERS İÇERİĞİ

 • Temel   Kavramlar
 • Tanımlar
 • Genel   İlkeler
 • İşleme Şartları  ve  Amaçları
 • Açık Rıza Kavramı
 • İlgili Kişinin Hakları
 • Veri  Sorumlusu ve Veri  İşleyen
 • Kişisel  Verileri Koruma Kurumu ve İdari Yaptırımlar
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Kişisel   Verilerin Aktarılması
 • Veri   Güvenliği  Tedbirleri
 • Veri   İhlali
 • Sağlık  Verilerinin  İşlenmesi
 • Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme
 • KVK  Uyum  Süreci
 • KVKK  Uygulamaları

KİMLER ALABİLİR?

 • Hukuk müşavirleri
 •  Avukatlar
 • Stajyer avukatlar
 • İnsan kaynakları yöneticileri
 • İnsan kaynakları departmanında çalışanlar
 • Bilgi işlem departmanlarında çalışanlar
 • Halkla ilişkiler departmanlarında çalışanlar
 • Müşteri temsilcileri
 • Çağrı operatörleri
 • Satış ve pazarlama departmanlarında her kademede çalışanlar
 • İş geliştirme departmanlarında çalışanlar
 • Sağlık kuruluşlarında kişilerin bilgisine erişen doktor, hemşire, danışma vb. çalışanlar
 • Kamu kurumlarında kişilerin bilgilerine erişimi olan genel müdür, müdür, şef, personel vb. çalışanlar
 • Sivil toplum kuruluşlarında (STK) kişi bilgilerine erişen genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve STK personeli
 • Özel sektör firmalarında kişi verisine erişimi olan genel müdür, müdür, şef, personel, firma sahibi vb. çalışanlar
 • Yaptığı iş gereği herhangi bir bireyin kişisel bilgisi niteliğindeki her türlü veriye erişen her kesin bu eğitimi alması ve bilinçlenmesi gerekmektedir.
 • KVKK alanında uzman danışman olup gelir elde etmek isteyenler


İŞ FIRSATLARI

 • 4 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Gerek kamu kurumları gerek özel kuruluşlarda usulüne uygun kişisel verileri alıp işleyip saklayacak uzmanlara, ihtiyaç ortaya çıkartmaktadır.
 • Hukuk müşaviri ve avukatlar kişisel veri ihlallerinden kaynaklı hak mahrumiyetlerinde davalar açabilir, müdafi avukat olarak dava açılan müvekkillerini savunabilir, bu alanda bilirkişilik yapabilir, firmalara müşavirlik hizmeti verebilirler.
 • Kamu ve Özel sektör çalışanları çalıştıkları kurumun söz konusu ihlallerden kaynaklı hem bireyin hem firma ya da kurumun hem de personelin zarar görmesini önleyecek uzmanlık bilgisi ile unvan değişikliği yapabilir. Bu alanda bilirkişilik yapabilir. Bilgi ve tecrübesini aktararak ihtiyaç duyan firmalara danışmanlık hizmetleri verebilirler.

What will i learn?

 • KVKK kanunu kapsamına giren her türlü ihlali, ihlallerin tespitini, tespit edilen ihlallerin giderilmesini öğreneceksiniz.
 • KVKK uzmanlığı için gerekli olan kapsamlı bilgiye sahip olacaksınız.
 • KVKK uzmanlık eğitimi ile firma veya kurumların uygulamalarını denetleyebilecek eksikliklerin raporlarını hazırlayabilir ve eksiklikleri giderebileceksiniz.
 • Veriyle temas eden birim ve birim çalışanlarının KVKK standartlarına uygun veriyi alma, saklama ve işlenmesi aşamalarında bireylerin hak ve özgürlüklerinin muhafaza edilmesini öğreneceksiniz.
 • KVKK uzmanlık eğitimi ile firma veya kurumların iş süreçlerini mevzuatla uyumlu hale getirebileceksiniz.
 • İhlallerden kaynaklı yaptırım ve cezai müeyyidelerden firmaları, kurumları, yöneticileri ve kişileri korumayı öğreneceksiniz.

Gereklilikler

 • Üniversitelerin ilgili 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
 • KVKK uzmanlık alanına ilgi duymak.
 • Temel düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak
 • Temel düzeyde Word Programı bilgisine sahip olmak
 • İnternete bağlanabilen Bilgisayar, Mobil Telefon, Tablet vs. dijital ekipman

Sıkça sorulan sorular

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kısaltmasıdır ve kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, depolanması ve paylaşılması ile ilgili kuralları belirler. Sağlık kuruluşları ve çalışanları için KVKK, hastaların ve çalışanların kişisel verilerinin korunmasını sağlamak için çok önemlidir.

Sağlık Kuruluşları ve Çalışanları KVKK Eğitimi,sağlık kuruluşları ve çalışanları için tasarlanmıştır. Eğitimde, KVKK'nın temel prensipleri, sağlık sektöründeki özel durumlar, veri güvenliği, veri işleme süreçleri, veri paylaşımı ve diğer ilgili konular ele alınmaktadır.

Sağlık Kuruluşları ve Çalışanları KVKK Eğitimi 6 saat sürmektedir.

Sağlık Kuruluşları ve Çalışanları KVKK Eğitimini tamamlayan sağlık kuruluşları ve çalışanları, KVKK'ya uygun olarak kişisel verileri koruma konusunda bilgi sahibi olacaklar. Bu hem hastalar hem de çalışanlar için veri güvenliği açısından çok önemlidir.

Sağlık Kuruluşları ve Çalışanları KVKK Eğitimi, online olarak hazırlanmıştır.

Sağlık Kuruluşları ve Çalışanları KVKK Eğitimi Wise Academy sayfasında belirtilmiştir.Eğitime ömür boyu erişim imkanı vardır istediğiniz zaman erişim sağlayabilirsiniz.

Evet, Sağlık Kuruluşları ve Çalışanları KVKK Eğitimii başarıyla tamamlayan katılımcılar üniversite onaylı e devletten sorgulanabilir bir uzmanlık sertifikası alabilirler.

Evet, Sağlık Kuruluşları ve Çalışanları KVKK Eğitimi ücretlidir. Ücret, Wise Academy'nin web sitesinde belirtilmiştir. Güncel kampanya ve indirimler için eğitim danışmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

Evet, Wise Academy'nin danışmanları ve uzmanları sağlık kuruluşları ve çalışanları için KVKK uyumluluğu konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri sunarlar. Ayrıca, eğitim içinde ve sonrasında, KVKK ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, Wise Academy'nin destek ekibi size yardımcı olacaktır.

KVKK alanında bilgi sahibi olmak isteyen sağlık yönetici ve çalışanları ,özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar bu eğitimi alabilirler.

Berat Şeyma Çelik

Berat Şeyma Çelik, Konya Maarif Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarından itibaren hukuk kariyerinin yanı sıra girişimcilik ekosistemi ve bilişim sektöründe aktif rol almıştır. 140 ülkede denetim ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren EY (Ernst & Young) bünyesinde vergi hukuku alanında gönüllü stajını tamamlamıştır. Bunun yanı sıra Endeavor Türkiye, Yenibirlider Derneği, KAGİDER bünyesinde çalışmalara ve özel programlara katılmıştır. Vircon Legal bünyesinde girişimlerin yatırım süreçlerini yürütmüş, kişisel verilerin korunması alanlarında perakende, tekstil, lojistik başta olmak üzere birçok holding ve grup şirketinin uyum süreçlerini yürütmüştür. Akabinde ise bilişim ve insan kaynakları sektöründe 1000’den fazla kamu ve özel sektör kuruluşuna hizmet veren Rasyotek İnsan Kaynakları Anonim Şirketi bünyesinde kişisel verilerin korunması ve e-ticaret hukuku alanında 70+ kamu ve özel sektör kuruluşuna hukuki danışmanlık vermiştir. Buna ek olarak birçok hukuki eğitim ve uyum sürecinin yürütücülüğünü yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Bunun yanı sıra İşbankası, ASELSAN, THY, Google başta olmak üzere 100’den fazla paydaşı ile günümüze dek 30 binden fazla katılımcıya yazılım ve girişimcilik alanlarında özel programlar yürüten Üretken Akademi bünyesinde İş Geliştirme Direktörü olarak yer almakta olup kişisel verilerin korunması, girişimcilik hukuku, ticaret hukuku ve bilişim hukuku kapsamında hukuki danışmanlık vermekte ve İstanbul Barosu’nda avukatlık yapmaktadır.

1500 TL

2000 TL

Dersler

19

Beceri Seviyesi

Başlangıç

Geçerlilik Süresi

Ömür Boyu

İlgili Kurslar