Kurs Açıklaması

21.Yüzyılda yaşanan dijitalleşme nedeniyle, bireylerin her türlü bilgi ve belgeleri dijital ortamlarda kayıt altında tutulmaktadır.

Bu eğitimle; Bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyabilmek için kişisel verilerin alınması, işlenmesi ve saklanması aşamalarında kişisel veriyi toplayıp kayıt altına alan gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken kurallar hakkında kursiyerlerimizi bilgilendirip bu alanda hem bilgi sahibi olmalarını hem de uzman danışman olmalarını sağlamaktayız.

KVKK Uzman Danışmanlık Eğitimi ile kurumlar veriyle temas eden çalışanların yaptığı hataların mesuliyetinden, KVKK eğitimini  çalışanına verdiğini belgeleyerek kurtulabilir. Çalışanlar da ihlallerden kaynaklanacak hukuki sıkıntılardan veriyi alma saklama ve işleme süreçlerindeki prosedürlere uyarak kurtulabileceklerdir.

KVKK uzman danışmanlık eğitimi ile KVKK mevzuatlarına uygun yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik getirenler hakkında 5.000 TL den 1.000.000 TL ye kadar idari para cezaları uygulanmaktadır.

DERS İÇERİĞİ

 • Temel   Kavramlar
 • Tanımlar
 • Genel   İlkeler
 • İşleme Şartları  ve  Amaçları
 • Açık Rıza Kavramı
 • İlgili Kişinin Hakları
 • Veri  Sorumlusu ve Veri  İşleyen
 • Kişisel  Verileri Koruma Kurumu ve İdari Yaptırımlar
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Kişisel   Verilerin Aktarılması
 • Veri   Güvenliği  Tedbirleri
 • Veri   İhlali
 • Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme
 • KVK  Uyum  Süreci
 • KVKK  Uygulamaları

KİMLER ALABİLİR?

 • Hukuk müşavirleri
 • Avukatlar
 • Stajyer avukatlar
 • İnsan kaynakları yöneticileri
 • İnsan kaynakları departmanında çalışanlar
 • Bilgi işlem departmanlarında çalışanlar
 • Halkla ilişkiler departmanlarında çalışanlar
 • Müşteri temsilcileri
 • Çağrı operatörleri
 • Satış ve pazarlama departmanlarında her kademede çalışanlar
 • İş geliştirme departmanlarında çalışanlar
 • Sağlık kuruluşlarında kişilerin bilgisine erişen doktor, hemşire, danışma vb. çalışanlar
 • Kamu kurumlarında kişilerin bilgilerine erişimi olan genel müdür, müdür, şef, personel vb. çalışanlar
 • Sivil toplum kuruluşlarında (STK) kişi bilgilerine erişen genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve STK personeli
 • Özel sektör firmalarında kişi verisine erişimi olan genel müdür, müdür, şef, personel, firma sahibi vb. çalışanlar
 • Yaptığı iş gereği herhangi bir bireyin kişisel bilgisi niteliğindeki her türlü veriye erişen her kesin bu eğitimi alması ve bilinçlenmesi gerekmektedir.
 • KVKK alanında uzman danışman olup gelir elde etmek isteyenler

What will i learn?

 • KVKK uzmanlığı için gerekli olan kapsamlı bilgiye sahip olacaksınız.
 • KVKK kanunu kapsamına giren her türlü ihlali, ihlallerin tespitini, tespit edilen ihlallerin giderilmesini öğreneceksiniz.
 • Veriyle temas eden birim ve birim çalışanlarının KVKK standartlarına uygun veriyi alma, saklama ve işlenmesi aşamalarında bireylerin hak ve özgürlüklerinin muhafaza edilmesini öğreneceksiniz.
 • İhlallerden kaynaklı yaptırım ve cezai müeyyidelerden firmaları, kurumları, yöneticileri ve kişileri korumayı öğreneceksiniz.
 • KVKK uzmanlık eğitimi ile firma veya kurumların iş süreçlerini mevzuatla uyumlu hale getirebileceksiniz.
 • KVKK uzmanlık eğitimi ile firma veya kurumların uygulamalarını denetleyebilecek eksikliklerin raporlarını hazırlayabilir ve eksiklikleri giderebileceksiniz.

Gereklilikler

Sıkça sorulan sorular

Evet, kamu kurum ve kuruluşları da KVKK kapsamındadır ve uyumlu olmak zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, KVKK uyum sürecinde öncelikle veri envanteri oluşturmalı ve veri işleme süreçlerini belirlemelidir. Daha sonra gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve personel eğitimi gerçekleştirilmelidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının KVKK ile uyumlu olmaları, kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur ve bu sayede kurumların itibarlarını artırır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının KVKK ile uyumlu olmaları, kişisel verilerin kaybı, çalınması veya kötüye kullanımı gibi riskleri azaltır ve bu sayede kurumların müşteri ve vatandaş güvenliğini artırır.

Kamu kurum ve kuruluşları, veri işleme süreçlerini belirlemek, veri envanteri oluşturmak, gerekli güvenlik önlemlerini almak, veri sorumlusu ve veri işleyicisi atamak ve personel eğitimi yapmak gibi bir dizi görevi yerine getirmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, veri envanteri oluşturmak için öncelikle ne tür kişisel verileri işlediklerini belirlemeli, bu verilerin hangi amaçlarla işlendiğini ve kimlerle paylaşıldığını belirlemelidir.

Kamu kurum ve kuruluşları, yalnızca yasalara uygun olarak işlenmesi gereken kişisel verileri işleyebilirler. Bu veriler, kamu kurum ve kuruluşlarının yasal görevlerini yerine getirmek için gereklidir.

Kişisel verilerin korunması için kamu kurum ve kuruluşları, veri envanteri oluşturmalı, veri işleme süreçlerini belirlemeli ve gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır. Ayrıca personel eğitimi gerçekleştirerek, veri koruma politikalarını benimsetmeli ve uygulamalıdır.

Personel eğitimi, KVKK uyum sürecinde veri koruma politikalarının uygulanmasını sağlar ve çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda bilinçli olmasını sağlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının KVKK ile uyumlu olması için Türkiye'de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, kişisel verilerin işlenmesi, korunması, silinmesi gibi konuları düzenlemektedir.

Berat Şeyma Çelik

Berat Şeyma Çelik, Konya Maarif Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarından itibaren hukuk kariyerinin yanı sıra girişimcilik ekosistemi ve bilişim sektöründe aktif rol almıştır. 140 ülkede denetim ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren EY (Ernst & Young) bünyesinde vergi hukuku alanında gönüllü stajını tamamlamıştır. Bunun yanı sıra Endeavor Türkiye, Yenibirlider Derneği, KAGİDER bünyesinde çalışmalara ve özel programlara katılmıştır. Vircon Legal bünyesinde girişimlerin yatırım süreçlerini yürütmüş, kişisel verilerin korunması alanlarında perakende, tekstil, lojistik başta olmak üzere birçok holding ve grup şirketinin uyum süreçlerini yürütmüştür. Akabinde ise bilişim ve insan kaynakları sektöründe 1000’den fazla kamu ve özel sektör kuruluşuna hizmet veren Rasyotek İnsan Kaynakları Anonim Şirketi bünyesinde kişisel verilerin korunması ve e-ticaret hukuku alanında 70+ kamu ve özel sektör kuruluşuna hukuki danışmanlık vermiştir. Buna ek olarak birçok hukuki eğitim ve uyum sürecinin yürütücülüğünü yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Bunun yanı sıra İşbankası, ASELSAN, THY, Google başta olmak üzere 100’den fazla paydaşı ile günümüze dek 30 binden fazla katılımcıya yazılım ve girişimcilik alanlarında özel programlar yürüten Üretken Akademi bünyesinde İş Geliştirme Direktörü olarak yer almakta olup kişisel verilerin korunması, girişimcilik hukuku, ticaret hukuku ve bilişim hukuku kapsamında hukuki danışmanlık vermekte ve İstanbul Barosu’nda avukatlık yapmaktadır.

1500 TL

2000 TL

Dersler

18

Beceri Seviyesi

Orta Seviye

Geçerlilik Süresi

Ömür Boyu

İlgili Kurslar