Kurs Açıklaması

21.Yüzyılda yaşanan dijitalleşme nedeniyle, bireylerin her türlü bilgi ve belgeleri dijital ortamlarda kayıt altında tutulmaktadır.

Bu eğitimle; Bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyabilmek için kişisel verilerin alınması, işlenmesi ve saklanması aşamalarında kişisel veriyi toplayıp kayıt altına alan gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken kurallar hakkında kursiyerlerimizi bilgilendirip bu alanda hem bilgi sahibi olmalarını hem de uzman danışman olmalarını sağlamaktayız.

KVKK Uzman Danışmanlık Eğitimi ile kurumlar veriyle temas eden çalışanların yaptığı hataların mesuliyetinden, KVKK eğitimini  çalışanına verdiğini belgeleyerek kurtulabilir. Çalışanlar da ihlallerden kaynaklanacak hukuki sıkıntılardan veriyi alma saklama ve işleme süreçlerindeki prosedürlere uyarak kurtulabileceklerdir.

KVKK uzman danışmanlık eğitimi ile KVKK mevzuatlarına uygun yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik getirenler hakkında 5.000 TL den 1.000.000 TL ye kadar idari para cezaları uygulanmaktadır.


DERS İÇERİĞİ

 • Temel   Kavramlar
 • Tanımlar
 • Genel   İlkeler
 • İşleme Şartları  ve  Amaçları
 • Açık Rıza Kavramı
 • İlgili Kişinin Hakları
 • Veri  Sorumlusu ve Veri  İşleyen
 • Kişisel  Verileri Koruma Kurumu ve İdari Yaptırımlar
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Kişisel   Verilerin Aktarılması
 • Veri   Güvenliği  Tedbirleri
 • Veri   İhlali
 • Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme

KİMLER ALABİLİR?

 • Hukuk müşavirleri
 • Avukatlar
 • Stajyer avukatlar
 • İnsan kaynakları yöneticileri
 • İnsan kaynakları departmanında çalışanlar
 • Bilgi işlem departmanlarında çalışanlar
 • Halkla ilişkiler departmanlarında çalışanlar
 • Müşteri temsilcileri
 • Çağrı operatörleri
 • Satış ve pazarlama departmanlarında her kademede çalışanlar
 • İş geliştirme departmanlarında çalışanlar
 • Sağlık kuruluşlarında kişilerin bilgisine erişen doktor, hemşire, danışma vb. çalışanlar
 • Kamu kurumlarında kişilerin bilgilerine erişimi olan genel müdür, müdür, şef, personel vb. çalışanlar
 • Sivil toplum kuruluşlarında (STK) kişi bilgilerine erişen genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve STK personeli
 • Özel sektör firmalarında kişi verisine erişimi olan genel müdür, müdür, şef, personel, firma sahibi vb. çalışanlar
 • Yaptığı iş gereği herhangi bir bireyin kişisel bilgisi niteliğindeki her türlü veriye erişen her kesin bu eğitimi alması ve bilinçlenmesi gerekmektedir.
 • KVKK alanında uzman danışman olup gelir elde etmek isteyenler

İŞ FIRSATLARI

 • 4 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Gerek kamu kurumları gerek özel kuruluşlarda usulüne uygun kişisel verileri alıp işleyip saklayacak uzmanlara, ihtiyaç ortaya çıkartmaktadır.
 • Hukuk müşaviri ve avukatlar kişisel veri ihlallerinden kaynaklı hak mahrumiyetlerinde davalar açabilir, müdafi avukat olarak dava açılan müvekkillerini savunabilir, bu alanda bilirkişilik yapabilir, firmalara müşavirlik hizmeti verebilirler.
 • Kamu ve Özel sektör çalışanları çalıştıkları kurumun söz konusu ihlallerden kaynaklı hem bireyin hem firma ya da kurumun hem de personelin zarar görmesini önleyecek uzmanlık bilgisi ile unvan değişikliği yapabilir. Bu alanda bilirkişilik yapabilir. Bilgi ve tecrübesini aktararak ihtiyaç duyan firmalara danışmanlık hizmetleri verebilirler.

What will i learn?

 • KVKK uzmanlığı için gerekli olan kapsamlı bilgiye sahip olacaksınız.
 • KVKK kanunu kapsamına giren her türlü ihlali, ihlallerin tespitini, tespit edilen ihlallerin giderilmesini öğreneceksiniz
 • İhlallerden kaynaklı yaptırım ve cezai müeyyidelerden firmaları, kurumları, yöneticileri ve kişileri korumayı öğreneceksiniz
 • KVKK uzmanlık eğitimi ile firma veya kurumların iş süreçlerini mevzuatla uyumlu hale getirebileceksiniz.
 • Veriyle temas eden birim ve birim çalışanlarının KVKK standartlarına uygun veriyi alma, saklama ve işlenmesi aşamalarında bireylerin hak ve özgürlüklerinin muhafaza edilmesini öğreneceksiniz.
 • KVKK uzmanlık eğitimi ile firma veya kurumların uygulamalarını denetleyebilecek eksikliklerin raporlarını hazırlayabilir ve eksiklikleri giderebileceksiniz.

Gereklilikler

 • Üniversitelerin ilgili 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
 • KVKK uzmanlık alanına ilgi duymak.
 • Temel düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak
 • İnternete bağlanabilen Bilgisayar, Mobil Telefon, Tablet vs. dijital ekipman
 • Temel düzeyde Word Programı bilgisine sahip olmak

Sıkça sorulan sorular

KVKK, kişisel verilerin işlenmesinde öngörülen usul ve esasları belirleyen Türkiye'de yürürlükte olan bir kanundur. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflık, açıklık, güvenlik, amaçsal kullanım, veri sahiplerinin hakları gibi ilkeleri benimser.

KVKK'nın amacı, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken kuralları belirlemek ve kişisel verilerin işlenmesi sırasında bireylerin haklarını korumaktır.

KVKK kapsamında kişisel veriler korunur. Bu, bir bireye doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlanabilecek her türlü veriyi kapsar.

KVKK uyum sürecinde, çalışanlar kişisel verilerin işlenmesi konusunda bilinçli olmalı ve kanuna uygun şekilde hareket etmelidirler. Çalışanlar, kişisel verilerin doğru ve güncel tutulmasını sağlamalı ve veri güvenliği konusunda gerekli önlemleri almalıdır.

KVKK'nın ihlali ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu, idari para cezaları, itibar kaybı, hukuki işlem ve tazminat talepleri gibi sonuçlar olabilir.

KVKK'nın amacı doğrultusunda, kişisel verilerin korunması için çalışanlar veri güvenliği konusunda bilgilendirilmeli ve veri koruma politikaları benimsetilmelidir. Veri envanteri oluşturulmalı, veri işleme süreçleri belirlenmeli ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

KVKK uyum sürecinde, kişisel verilerin işlenmesi konusunda şeffaflık, açıklık ve veri sahiplerinin haklarına saygı gösterilmesi önemlidir. Veri güvenliği konusunda gerekli önlemler alınmalı ve çalışanlar bu konuda eğitilmelidir.

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında şeffaflık, açıklık, amaçsal kullanım, güvenlik, doğruluk, güncellik, sınırlı tutma, veri sahipliği haklarına saygı gibi ilkeler benimsenmelidir.

Ad, soyad, kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres gibi veriler kişisel veri kapsamına girer.

KVKK Çalışan Farkındalık Eğitimi çalışanların kişisel verilerin işlenmesi konusunda bilinçlenmesini ve kanuna uygun hareket etmelerini sağlar. Bu sayede, veri güvenliği konusunda riskler azaltılır ve KVKK'nın getirdiği yükümlülükler yerine getirilir. Ayrıca, KVKK uyum sürecinde idari para cezaları gibi sonuçların doğmasının önüne geçilir.

Berat Şeyma Çelik

Berat Şeyma Çelik, Konya Maarif Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarından itibaren hukuk kariyerinin yanı sıra girişimcilik ekosistemi ve bilişim sektöründe aktif rol almıştır. 140 ülkede denetim ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren EY (Ernst & Young) bünyesinde vergi hukuku alanında gönüllü stajını tamamlamıştır. Bunun yanı sıra Endeavor Türkiye, Yenibirlider Derneği, KAGİDER bünyesinde çalışmalara ve özel programlara katılmıştır. Vircon Legal bünyesinde girişimlerin yatırım süreçlerini yürütmüş, kişisel verilerin korunması alanlarında perakende, tekstil, lojistik başta olmak üzere birçok holding ve grup şirketinin uyum süreçlerini yürütmüştür. Akabinde ise bilişim ve insan kaynakları sektöründe 1000’den fazla kamu ve özel sektör kuruluşuna hizmet veren Rasyotek İnsan Kaynakları Anonim Şirketi bünyesinde kişisel verilerin korunması ve e-ticaret hukuku alanında 70+ kamu ve özel sektör kuruluşuna hukuki danışmanlık vermiştir. Buna ek olarak birçok hukuki eğitim ve uyum sürecinin yürütücülüğünü yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Bunun yanı sıra İşbankası, ASELSAN, THY, Google başta olmak üzere 100’den fazla paydaşı ile günümüze dek 30 binden fazla katılımcıya yazılım ve girişimcilik alanlarında özel programlar yürüten Üretken Akademi bünyesinde İş Geliştirme Direktörü olarak yer almakta olup kişisel verilerin korunması, girişimcilik hukuku, ticaret hukuku ve bilişim hukuku kapsamında hukuki danışmanlık vermekte ve İstanbul Barosu’nda avukatlık yapmaktadır.

1500 TL

2000 TL

Dersler

13

Beceri Seviyesi

Orta Seviye

Geçerlilik Süresi

Ömür Boyu

İlgili Kurslar