Kurs Açıklaması

21.Yüzyılda yaşanan dijitalleşme nedeniyle, bireylerin her türlü bilgi ve belgeleri dijital ortamlarda kayıt altında tutulmaktadır.

Bu eğitimle; Bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyabilmek için kişisel verilerin alınması, işlenmesi ve saklanması aşamalarında kişisel veriyi toplayıp kayıt altına alan gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken kurallar hakkında kursiyerlerimizi bilgilendirip bu alanda hem bilgi sahibi olmalarını hem de uzman danışman olmalarını sağlamaktayız.

KVKK Uzman Danışmanlık Eğitimi ile kurumlar veriyle temas eden çalışanların yaptığı hataların mesuliyetinden, KVKK eğitimini  çalışanına verdiğini belgeleyerek kurtulabilir. Çalışanlar da ihlallerden kaynaklanacak hukuki sıkıntılardan veriyi alma saklama ve işleme süreçlerindeki prosedürlere uyarak kurtulabileceklerdir.

KVKK uzman danışmanlık eğitimi ile KVKK mevzuatlarına uygun yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik getirenler hakkında 5.000 TL den 1.000.000 TL ye kadar idari para cezaları uygulanmaktadır.

DERS iÇERİĞİ

 • Temel   Kavramlar
 • Tanımlar
 • Genel   İlkeler
 • İşleme Şartları ve Amaçları
 • Açık Rıza Kavramı
 • İlgili Kişinin Hakları
 • Veri  Sorumlusu ve Veri  İşleyen
 • Kişisel  Verileri Koruma Kurumu ve İdari Yaptırımlar
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Kişisel  Verilerin Aktarılması
 • Veri  Güvenliği  Tedbirleri
 • Veri  İhlali
 • Sağlık  Verilerinin  İşlenmesi
 • Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme
 • KVK  Uyum  Süreci
 • KVKK  Uygulamaları

KİMLER ALABİLİR?

 • Hukuk müşavirleri
 • Avukatlar
 • Stajyer avukatlar
 • İnsan kaynakları yöneticileri
 • İnsan kaynakları departmanında çalışanlar
 • Bilgi işlem departmanlarında çalışanlar
 • Halkla ilişkiler departmanlarında çalışanlar
 • Müşteri temsilcileri
 • Çağrı operatörleri
 • Satış ve pazarlama departmanlarında her kademede çalışanlar
 • İş geliştirme departmanlarında çalışanlar
 • Sağlık kuruluşlarında kişilerin bilgisine erişen doktor, hemşire, danışma vb. çalışanlar
 • Kamu kurumlarında kişilerin bilgilerine erişimi olan genel müdür, müdür, şef, personel vb. çalışanlar
 • Sivil toplum kuruluşlarında (STK) kişi bilgilerine erişen genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve STK personeli
 • Özel sektör firmalarında kişi verisine erişimi olan genel müdür, müdür, şef, personel, firma sahibi vb. çalışanlar
 • Yaptığı iş gereği herhangi bir bireyin kişisel bilgisi niteliğindeki her türlü veriye erişen her kesin bu eğitimi alması ve bilinçlenmesi gerekmektedir.
 • KVKK alanında uzman danışman olup gelir elde etmek isteyenler

NE ÖĞRENECEKSİNİZ?

 • KVKK uzmanlığı için gerekli olan kapsamlı bilgiye sahip olacaksınız.
 • KVKK kanunu kapsamına giren her türlü ihlali, ihlallerin tespitini, tespit edilen ihlallerin giderilmesini öğreneceksiniz.
 • Veriyle temas eden birim ve birim çalışanlarının KVKK standartlarına uygun veriyi alma, saklama ve işlenmesi aşamalarında bireylerin hak ve özgürlüklerinin muhafaza edilmesini öğreneceksiniz.
 • İhlallerden kaynaklı yaptırım ve cezai müeyyidelerden firmaları, kurumları, yöneticileri ve kişileri korumayı öğreneceksiniz.
 • KVKK uzmanlık eğitimi ile firma veya kurumların iş süreçlerini mevzuatla uyumlu hale getirebileceksiniz.
 • KVKK uzmanlık eğitimi ile firma veya kurumların uygulamalarını denetleyebilecek eksikliklerin raporlarını hazırlayabilir ve eksiklikleri giderebileceksiniz.

İŞ FIRSATLARI

 • 4 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Gerek kamu kurumları gerek özel kuruluşlarda usulüne uygun kişisel verileri alıp işleyip saklayacak uzmanlara, ihtiyaç ortaya çıkartmaktadır.
 • Hukuk müşaviri ve avukatlar kişisel veri ihlallerinden kaynaklı hak mahrumiyetlerinde davalar açabilir, müdafi avukat olarak dava açılan müvekkillerini savunabilir, bu alanda bilirkişilik yapabilir, firmalara müşavirlik hizmeti verebilirler.
 • Kamu ve Özel sektör çalışanları çalıştıkları kurumun söz konusu ihlallerden kaynaklı hem bireyin hem firma ya da kurumun hem de personelin zarar görmesini önleyecek uzmanlık bilgisi ile unvan değişikliği yapabilir. Bu alanda bilirkişilik yapabilir. Bilgi ve tecrübesini aktararak ihtiyaç duyan firmalara danışmanlık hizmetleri verebilirler.What will i learn?

Gereklilikler

 • Üniversitelerin ilgili 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
 • KVKK uzmanlık alanına ilgi duymak.
 • Temel düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak
 • Temel düzeyde Word programı bilgisine sahip olmak
 • İnternete bağlanabilen Bilgisayar, Mobil Telefon, Tablet vs. dijital ekipman

Sıkça sorulan sorular

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kısaltmasıdır. Özel sektör kurumları, müşterileri, çalışanları veya tedarikçileri gibi birçok kişinin kişisel verilerini işlediği için KVKK'ya uyum sağlamaları gerekir. Bu uyum sağlama yükümlülüğü, hem etik hem de yasal bir sorumluluktur.

Özel Sektör Kurumları için KVKK Eğitimi, özel sektördeki herhangi bir kurumda çalışan herkes için faydalıdır. Özellikle veri koruma yöneticileri, veri işleme sorumluları, bilgi güvenliği uzmanları, avukatlar, IT uzmanları ve yöneticiler eğitime katılmak için uygun kişilerdir.

Özel Sektör Kurumları için KVKK Eğitimi, offline videolar şeklinde hazırlanmış olup 6 saat sürmektedir.

Özel Sektör Kurumları için KVKK Eğitimi tamamladıktan sonra, KVKK' nın temel ilkelerini ve özel sektör kurumları için uyum sağlama gerekliliklerini anlayacaksınız. Ayrıca, kişisel verilerin işlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek riskleri tanıyacak ve bunları önlemek için alınabilecek önlemleri öğreneceksiniz. Şirketinizi idari para cezalarından koruyabileceksiniz.

Evet, Özel Sektör Kurumları için KVKK Eğitimi online olarak veriliyor ve interneti olan herhangi bir cihazdan Wise hesabınızı açarak erişilebilirsiniz.

Evet, Özel Sektör Kurumları için KVKK Eğitimi tamamladıktan sonra Üniversite onaylı e devletten sorgulanabilir bir sertifika alabilirsiniz.

Özel Sektör Kurumları için KVKK Eğitimi, kişisel verilerin korunması konusunda bilgi sahibi olmak ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen herkes için uygundur. Özellikle, veri işleme faaliyetlerinde yer alan kişiler, hukukçular, şirket sahipleri, yöneticiler ve danışmanlar için önerilir. Özel şirket sahipleri ve kişisel verilerin kayıt altına alındığı her kurum bu eğitimi almalıdır.

Özel Sektör Kurumları için KVKK Eğitimi sonrasında, edindiğiniz bilgi ve tecrübeleri kullanarak KVKK uyum sürecini yönetebilirsiniz. Bu kapsamda, müşterilerinize KVKK ile ilgili danışmanlık hizmeti sunabilir ve KVKK uyum süreçlerindeki hataları tespit edebilirsiniz. Ayrıca, KVKK ile ilgili yönetmelik ve mevzuat değişikliklerini takip ederek, müşterilerinizi bu konuda bilgilendirebilirsiniz.

Özel Sektör Kurumları için KVKK Eğitimi, KVKK Uzmanı Avukat Berat Şeyma Çelik hocamız vermektedir.

Tabi ki,Özel Sektör Kurumları için KVKK Eğitimi sürecinde ve sonrasında eğitim danışmanlarınızla iletişime geçerek sorularınızı iletebilirsiniz ve hocamıza sorunuz olursa danışmanlar aracılığı ile cevaplarınızı alabilirsiniz.

Berat Şeyma Çelik

Berat Şeyma Çelik, Konya Maarif Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarından itibaren hukuk kariyerinin yanı sıra girişimcilik ekosistemi ve bilişim sektöründe aktif rol almıştır. 140 ülkede denetim ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren EY (Ernst & Young) bünyesinde vergi hukuku alanında gönüllü stajını tamamlamıştır. Bunun yanı sıra Endeavor Türkiye, Yenibirlider Derneği, KAGİDER bünyesinde çalışmalara ve özel programlara katılmıştır. Vircon Legal bünyesinde girişimlerin yatırım süreçlerini yürütmüş, kişisel verilerin korunması alanlarında perakende, tekstil, lojistik başta olmak üzere birçok holding ve grup şirketinin uyum süreçlerini yürütmüştür. Akabinde ise bilişim ve insan kaynakları sektöründe 1000’den fazla kamu ve özel sektör kuruluşuna hizmet veren Rasyotek İnsan Kaynakları Anonim Şirketi bünyesinde kişisel verilerin korunması ve e-ticaret hukuku alanında 70+ kamu ve özel sektör kuruluşuna hukuki danışmanlık vermiştir. Buna ek olarak birçok hukuki eğitim ve uyum sürecinin yürütücülüğünü yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Bunun yanı sıra İşbankası, ASELSAN, THY, Google başta olmak üzere 100’den fazla paydaşı ile günümüze dek 30 binden fazla katılımcıya yazılım ve girişimcilik alanlarında özel programlar yürüten Üretken Akademi bünyesinde İş Geliştirme Direktörü olarak yer almakta olup kişisel verilerin korunması, girişimcilik hukuku, ticaret hukuku ve bilişim hukuku kapsamında hukuki danışmanlık vermekte ve İstanbul Barosu’nda avukatlık yapmaktadır.

1500 TL

2000 TL

Dersler

19

Beceri Seviyesi

Orta Seviye

Geçerlilik Süresi

Ömür Boyu

İlgili Kurslar