Kurs Açıklaması

Wise Academy olarak düzenlemiş olduğumuz bu eğitim Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Birleşmiş Milletler Mekanizmalarının başvurulara yönelik oluşturduğu kriterleri kavramsallaştıran bir çalışmaya duyulan ihtiyacın ürünüdür. 

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nde yer alan ve mahkeme içtihatları ile somutlaştırılan usulü kavrayacak, başvuru koşullarını detaylı öğreneceksiniz. Böylelikle temel mevzuata uygun başvurularınızı kabul edilebilirlik standartlarına uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

      1. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU USULÜ VE KABUL  EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ

 • AYM Bireysel Başvuru Tarihçesi
 • AYM Bireysel Başvuru İstatistikleri
 • Hukuk Yollarının Tüketilmesi
 • Ne Zaman Başvurulur?
 • Kimler Başvurabilir?
 • Hangi Hak İhlalleri İçin Başvurulabilir?
 • Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecekler Nelerdir?
 • Mazeret, Tedbir, Gizlilik ve Adli Yardım Kriterleri Nelerdir?
 • Başvuru Nasıl Yapılır?
 • Usule Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir?
 • Esasa Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir?
 • Ek Beyan Sunulabilir mi?
 • Bakanlık Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 • AYM Hak İhlali Kararının  Sonuçları Nelerdir?
 • Hak İhlali Verilmediği Durumlarda Ne Yapmak Gerekir? 

        2. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU VE KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ

 •  AİHS ve AİHM Bireysel Başvuru Tarihçesi
 • AİHM Bireysel Başvuru İstatistikleri
 • İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi
 • Ne Zaman Başvurulur?
 • Kimler Başvurabilir?
 • Hangi Hak İhlali İçin Başvurulabilir?
 • Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
 • Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir?
 • Başvuru Sonrası Eksikler Tamamlanabilir mi?
 • Hükümet Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 • Dostane Çözüm Nedir? Nasıl Uygulanır?
 • Büyük Daire Başvurusu ve İşleyişi Nasıldır?
 • Pilot Karar Nedir?
 • AİHM Hak İhlali Kararının Sonuçları Nelerdir?

        3. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİREYSEL BAŞVURU USULÜ VE KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ

 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi
 • Birleşmiş Milletler Denetim Usulleri
 • Sözleşme İçi Sistem
 • Sözleşmelerde Öngörülen Denetim Usulleri
 • Sözleşme Dışı Sistem
 • MSHS ve İnsan Hakları Komitesi Tarihçesi
 • BM İnsan Hakları Komitesine Bireysel Başvuru
 • Ne Zaman Başvurulur?
 • Kimler Başvurabilir?
 • Hangi Devletlere Karşı Başvuruda Bulunulabilir?
 • Avukatla Temsil Zorunlu mu?
 • Adli Yardım Sağlanıyor mu?
 • Hangi Hak İhlalleri İçin Başvurulabilir?
 • Başvurunun Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecekler Nelerdir?
 • Hükümet Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 • BM Hak İhlali Kararının Sonuçları Nelerdir?
 • BM'ye Başvuranlar AİHM'ye Başvuramaz mı?AİHM'ye Başvuranlar BM'ye Başvuramaz mı?
 • AİHM Başvurusunu Kaçıranlar veya Başvurusu Reddedilenler BM'ye Başvurabilir mi?
 • BM Keyfi Tutukluluk Çalışma Grubuna Bireysel Başvuru

KİMLER ALABİLİR?

 • İnsan Haklarına İlgi Duyan Hukukçular, 
 • Hukuk Fakültesi Öğrencileri ve Araştırmacılar,
 • AYM, AİHM, BM Nezdinde Başvuru Yapmayı Planlayan Her İlgili  eğitimi alabilir.

KAZANIMLAR

 • AYM, AİHM ve BM bireysel başvurularında yetkinliğe sahip olacaksınız.
 • Hak ihlallerini kayda geçirerek yargı sisteminin iyileşmesine katkı sağlayacaksınız.

 • Bireysel başvurularınızın şekil şartları nedeniyle reddedilme oranını düşüreceksiniz

 • Ülkemizin hukuk ve insan hakları karnesinin daha iyi olmasına katkı sağlayacaksınız.

 • Uzmanlaşma ile birlikte daha yüksek gelir potansiyeline erişeceksiniz.

 • Bireysel başvurularda hak ihlali kararı alma oranını artıracaksınız.
 • Hak ihlallerini çözüme kavuşturabilmek için gerekli koşulları öğreneceksiniz.

 • Bireysel başvuruda başarılı olabilmek için iç hukukta dikkat edilmesi gerekenleri göreceksiniz.

What will i learn?

 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamından Korunan Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir?
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu İle İlgili Temel Bilgiler
 • Anayasa Mahkemesinde Esas ve Usule Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu ile ilgili Temel Bilgiler
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamından Korunan Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir?
 • Uyuşmazlıkların Çözüm Sürecinde Mükellef Hakların Korunması Açısından Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulleri
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Kılavuzu ve Raporlama Yöntemleri
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları ve Uygulama Yöntemleri
 • Birleşmiş Milletler Mekanizmalarına Başvuru Kılavuzu ve Raporlama Yöntemleri
 • Bireysel Başvuru Usulünde Kabul Edilebilirlik Kriterleri
 • Bireysel Başvuru ile İlgili Mevzuat
 • Müvekkil Hak ve Özgürlüklerinin Bireysel Başvuru Yoluyla Korunmasına İlişkin Kararların Değerlendirilmesi
 • Bireysel Başvuruların Bölümlere ve Komisyonlara Tevzi Süreçleri ve Aşamaları
 • Başvuraların İncelenme Sırası Yazışmalar İle Bilgi, Belge İsteme ve Tebliğ Süreçleri
 • Bireysel Başvurunun Esastan İncelenmesi Sonunda Verilebilecek Kararlar ve Kararlara İtiraz Başvuru Yöntemleri
 • Karşılaştırmalı Hukuk ve Dava Örnekleri

Gereklilikler

Sıkça sorulan sorular

Yaşama hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği, işkence ve eziyet yasağı, hak arama hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti mülkiyet hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunması gibi hakların ihlal edilmesi halinde kişi bireysel başvuru hakkını kullanır.

İç hukuk yollarını tüketmiş herkes Anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir.

Bireysel başvuruyu herkes yapabilir, kişinin yaşı, kısıtlı olması, engelli olması şartları farklılık göstermektedir.

Bu eğitim sonunda tek sertifikada AYM, AİHM, BM Bireysel başvuru uzmanı şeklinde tek sertifika alıyorsunuz. Bireysel başvuruları tek tek almak isterseniz ayrı sertifika alabilirsiniz.

AYM, AİHM, BM bireysel başvuru usulü ve kabul edilebilirlik kriterleri eğitimi herkesin anlayacağı şekilde açık ve anlaşılır bir dil kullanılarak örnekler ve kaynakçalar belirtilerek anlatılmıştır kolay bir şekilde başvuru adımlarını takip ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Özel hukuk tüzel kişilerinin (sendikalar, dernekler, vakıflar, ticari ortaklıklar vb.) sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunmaları mümkündür.

AYM, AİHM, BM, Bireysel başvuru eğitimini insan hakları alanında ilgili olan hukukçular, hukuk fakültesi öğrencileri ve mezunları, bireysel başvuru alanında danışmanlık vermek isteyenler, Avukatlar ve bireysel başvuru yapmak isteyen herkes alabilir.

Sertifikanız üniversite onaylı ve e devletten sorgulanabilir şekilde hazırlanmaktadır, hukuk bürolarında bireysel başvuru alanında danışmanlık verebilir ve gelir kazanabilirsiniz.

Bireysel başvuru eğitimi için kaynakçalar ve ulaşılması gereken formlar eğitim içeriğinde verilmiştir, doküman olarak ders notu verilmemektedir.

AYM, AİHM, BM, Bireysel başvuru eğitiminin tamamını tek seferde alarak tüm bireysel başvuru alanına hakim olabilirsiniz. Sadece Anayasa Mahkemesi,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da Birleşmiş Milletler Bireysel Başvurusu olarak almak isterseniz Eğitimler kısmından Bireysel başvurular kategorisine bakıp tekli olarak satın alabilirsiniz.

Av. Levent Mazılıgüney

Dr. Levent MAZILIGÜNEY, 2000 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra sırasıyla Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Bilim dalında, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri Bilim Dalında ve Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Bilim Dalında 3 ayrı tezli yüksek lisans tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2014, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü 2017 yılında tamamlamıştır. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği (Deprem) Bilim Dalında doktora eğitimimi 2020 yılında tamamlamıştır. Yayımlanmış bir teknik bir edebi kitabı ve çok sayıda teknik ve hukuki makalesi bulunmaktadır. Adli Bilişim Uzmanlığı başta olmak üzere birçok farklı alanda uzmanlıkları bulunan Dr. Levent MAZILIGÜNEY halen avukatlık mesleğini icra etmekte ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınmaktadır. AİHM kararlarından bazılarını Türkçe ’ye çevirmiştir. AYM ve AİHM’e Müvekkilleri adına 100’ün üzerinde bireysel başvurusu bulunan Dr. Levent MAZILIGÜNEY eğitim kapsamında teorik ve uygulamaya dönük tecrübelerini de aktaracaktır.

ali yurtseven

24-May-2022

5

Bireysel Başvurularda derlenmiş toplanmış en net, anlaşılır ve açıklamalı anlatım olmuş. Bireysel Başvuru yapmak isteyenlere tavsiye ederim.

MERVE VURAL

13-May-2022

5

Bireysel Başvurular ile ilgili tam bir eğitim almak istiyordum hocamızın ve emek veren herkesin emeğine sağlık çok güzel hazırlanmış.

ayşe tolga

10-May-2022

5

Çok başarılı bir eğitimdi hocamız gayet açık ve anlaşılır bir dil kullanmış.Bireysel Başvuru örnek anlatımlarıyla güzel bir eğitim olmuş.AİHM ve BM başvuruları için almıştım eksiklerimi tamamladım. Emeği geçen herkese teşekkürler.

4500 TL

5700 TL

Dersler

44

Beceri Seviyesi

İleri Seviye

Geçerlilik Süresi

Ömür Boyu

İlgili Kurslar