Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, BM Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri Uzmanlık Eğitimi

Alacağınız bu eğitim ile temel hak ve özgürlüklerin bireysel başvuruya konu edilmesinde izlenmesi gereken esas ve usulü öğreneceksiniz.

Başlangıç 5(3 Değerlendirme) 24 Kayıtlı Kursiyer English
Eğitimci Av. Levent Mazılıgüney
Son Güncelleme Wed, 22-Nov-2023
+ Daha Fazla
Ders Genel Bakış

Wise Academy olarak düzenlemiş olduğumuz bu eğitim Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Birleşmiş Milletler Mekanizmalarının başvurulara yönelik oluşturduğu kriterleri kavramsallaştıran bir çalışmaya duyulan ihtiyacın ürünüdür. 

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nde yer alan ve mahkeme içtihatları ile somutlaştırılan usulü kavrayacak, başvuru koşullarını detaylı öğreneceksiniz. Böylelikle temel mevzuata uygun başvurularınızı kabul edilebilirlik standartlarına uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

      1. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU USULÜ VE KABUL  EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ

 • AYM Bireysel Başvuru Tarihçesi
 • AYM Bireysel Başvuru İstatistikleri
 • Hukuk Yollarının Tüketilmesi
 • Ne Zaman Başvurulur?
 • Kimler Başvurabilir?
 • Hangi Hak İhlalleri İçin Başvurulabilir?
 • Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecekler Nelerdir?
 • Mazeret, Tedbir, Gizlilik ve Adli Yardım Kriterleri Nelerdir?
 • Başvuru Nasıl Yapılır?
 • Usule Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir?
 • Esasa Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir?
 • Ek Beyan Sunulabilir mi?
 • Bakanlık Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 • AYM Hak İhlali Kararının  Sonuçları Nelerdir?
 • Hak İhlali Verilmediği Durumlarda Ne Yapmak Gerekir? 

        2. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU VE KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ

 •  AİHS ve AİHM Bireysel Başvuru Tarihçesi
 • AİHM Bireysel Başvuru İstatistikleri
 • İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi
 • Ne Zaman Başvurulur?
 • Kimler Başvurabilir?
 • Hangi Hak İhlali İçin Başvurulabilir?
 • Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
 • Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir?
 • Başvuru Sonrası Eksikler Tamamlanabilir mi?
 • Hükümet Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 • Dostane Çözüm Nedir? Nasıl Uygulanır?
 • Büyük Daire Başvurusu ve İşleyişi Nasıldır?
 • Pilot Karar Nedir?
 • AİHM Hak İhlali Kararının Sonuçları Nelerdir?

        3. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİREYSEL BAŞVURU USULÜ VE KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ

 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi
 • Birleşmiş Milletler Denetim Usulleri
 • Sözleşme İçi Sistem
 • Sözleşmelerde Öngörülen Denetim Usulleri
 • Sözleşme Dışı Sistem
 • MSHS ve İnsan Hakları Komitesi Tarihçesi
 • BM İnsan Hakları Komitesine Bireysel Başvuru
 • Ne Zaman Başvurulur?
 • Kimler Başvurabilir?
 • Hangi Devletlere Karşı Başvuruda Bulunulabilir?
 • Avukatla Temsil Zorunlu mu?
 • Adli Yardım Sağlanıyor mu?
 • Hangi Hak İhlalleri İçin Başvurulabilir?
 • Başvurunun Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecekler Nelerdir?
 • Hükümet Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 • BM Hak İhlali Kararının Sonuçları Nelerdir?
 • BM'ye Başvuranlar AİHM'ye Başvuramaz mı?AİHM'ye Başvuranlar BM'ye Başvuramaz mı?
 • AİHM Başvurusunu Kaçıranlar veya Başvurusu Reddedilenler BM'ye Başvurabilir mi?
 • BM Keyfi Tutukluluk Çalışma Grubuna Bireysel Başvuru

KİMLER ALABİLİR?

 • İnsan Haklarına İlgi Duyan Hukukçular, 
 • Hukuk Fakültesi Öğrencileri ve Araştırmacılar,
 • AYM, AİHM, BM Nezdinde Başvuru Yapmayı Planlayan Her İlgili  eğitimi alabilir.

KAZANIMLAR

 • AYM, AİHM ve BM bireysel başvurularında yetkinliğe sahip olacaksınız.
 • Hak ihlallerini kayda geçirerek yargı sisteminin iyileşmesine katkı sağlayacaksınız.

 • Bireysel başvurularınızın şekil şartları nedeniyle reddedilme oranını düşüreceksiniz

 • Ülkemizin hukuk ve insan hakları karnesinin daha iyi olmasına katkı sağlayacaksınız.

 • Uzmanlaşma ile birlikte daha yüksek gelir potansiyeline erişeceksiniz.

 • Bireysel başvurularda hak ihlali kararı alma oranını artıracaksınız.
 • Hak ihlallerini çözüme kavuşturabilmek için gerekli koşulları öğreneceksiniz.

 • Bireysel başvuruda başarılı olabilmek için iç hukukta dikkat edilmesi gerekenleri göreceksiniz.

Ne Öğreneceğim?

 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamından Korunan Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir?
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu İle İlgili Temel Bilgiler
 • Anayasa Mahkemesinde Esas ve Usule Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu ile ilgili Temel Bilgiler
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamından Korunan Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir?
 • Uyuşmazlıkların Çözüm Sürecinde Mükellef Hakların Korunması Açısından Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulleri
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Kılavuzu ve Raporlama Yöntemleri
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları ve Uygulama Yöntemleri
 • Birleşmiş Milletler Mekanizmalarına Başvuru Kılavuzu ve Raporlama Yöntemleri
 • Bireysel Başvuru Usulünde Kabul Edilebilirlik Kriterleri
 • Bireysel Başvuru ile İlgili Mevzuat
 • Müvekkil Hak ve Özgürlüklerinin Bireysel Başvuru Yoluyla Korunmasına İlişkin Kararların Değerlendirilmesi
 • Bireysel Başvuruların Bölümlere ve Komisyonlara Tevzi Süreçleri ve Aşamaları
 • Başvuraların İncelenme Sırası Yazışmalar İle Bilgi, Belge İsteme ve Tebliğ Süreçleri
 • Bireysel Başvurunun Esastan İncelenmesi Sonunda Verilebilecek Kararlar ve Kararlara İtiraz Başvuru Yöntemleri
 • Karşılaştırmalı Hukuk ve Dava Örnekleri
Eğitimin Müfredatı
44 Dersler 09:38:22 Saat
AYM Bireysel Başvuru ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri
17 Dersler 03:13:45 Saat
 • AYM Bireysel Başvuru Tarihçesi
  Ön izleme 00:07:05
 • AYM Bireysel Başvuru İstatistikleri
  00:07:31
 • Hukuk Kanun Yollarının Tüketilmesi
  00:11:59
 • Ne Zaman Başvurulur?
  Ön izleme 00:09:29
 • Kimler Başvurabilir?
  00:05:49
 • Hangi Hak İhlalleri İçin Başvurulabilir?
  00:09:29
 • Bireysel Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?
  00:04:01
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
  00:32:22
 • Mazeret, Tedbir, Gizlilik ve Adli Yardım Kriterleri Nelerdir?
  00:13:13
 • Başvuru Nasıl Yapılır?
  00:06:02
 • Usule Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir? Olağan Hukuk Yollarının Tüketilmesi
  00:19:07
 • Bireysel Başvuru Süresi
  00:16:20
 • Esasa Yönelik Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir? -Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
  00:17:05
 • Anayasal ve Kişisel Önem-Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması
  00:13:54
 • Ek Beyan Yapılabilir mi?
  00:04:59
 • Bakanlık Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?
  00:03:17
 • AYM Hak İhlalinin Sonuçları Nelerdir?-Hak İhlali Kararı Verilmediği Durumlarda Ne Yapmak Gerekir?
  00:12:03
AİHM Bireysel Başvuru ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri
17 Dersler 04:20:31 Saat
 • AİHM'ye Başvuru Aşamaları ve AİHM Tarihçesi
  00:09:16
 • AİHM'ye Bireysel Başvuruların İstatistikleri
  00:10:10
 • İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi
  00:12:27
 • AİHM'ye Ne Zaman Başvuru Yapılır?
  00:09:14
 • AİHM'ye Bireysel Başvuruyu Kimler Yapabilir?
  00:08:47
 • Hangi Hak İhlalleri İçin Başvuru Yapılabilir?
  00:06:28
 • AİHS Tarafından Koruma Altına Alınan Haklar
  00:19:51
 • AİHS Tarafından Koruma Altına Alınan Haklar
  00:28:54
 • AİHM Başvuru Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?
  00:10:23
 • AİHM Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
  00:34:45
 • AİHM Başvurusunda Kabul Edilebilirlik Kriterleri Nelerdir?
  00:55:32
 • AİHM Başvuru Sonrası Takip ve ECOMMS Kullanımı Nasıl Yapılır?
  00:07:52
 • Hükümetin Cevabına Karşı Yapılması Gerekenler Nelerdir?
  00:10:06
 • Dostane Çözüm Nedir? Nasıl Uygulanır?
  00:04:39
 • Büyük Daire Başvurusu ve İşleyişi Nasıldır?
  00:16:58
 • Pilot Karar Nedir?
  00:05:45
 • AİHM Hak İhlali Kararının Sonuçları Nelerdir?
  00:09:24
BM Bireysel Başvuru ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri
10 Dersler 02:04:06 Saat
 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Tarihçesi
  00:05:30
 • Birleşmiş Milletler Denetim Usulleri
  00:03:55
 • Sözleşme İçi Sistem
  00:17:13
 • Sözleşmelerde Öngörülen Denetim Usulleri
  00:16:09
 • Sözleşme Dışı Sistem
  00:07:46
 • MSHS ve İnsan Hakları Komitesi Tarihçesi
  00:11:27
 • BM İnsan Hakları Komitesine Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır?
  00:16:11
 • Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecekler Nelerdir?
  00:14:45
 • BM Bİreysel Başvuru Usulünde Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
  00:13:32
 • BM Keyfi Tutukluluk Çalışma Grubuna Bireysel Başvuru
  00:17:38

Frequently asked question

Bireysel başvuru hangi konularda yapılır?
Yaşama hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği, işkence ve eziyet yasağı, hak arama hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti mülkiyet hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunması gibi hakların ihlal edilmesi halinde kişi bireysel başvuru hakkını kullanır.
Herkes bireysel başvuru yapabilir mi?
İç hukuk yollarını tüketmiş herkes Anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir.
Bireysel başvuru yapmak için herhangi bir mezuniyet şartı var mı?
Bireysel başvuruyu herkes yapabilir, kişinin yaşı, kısıtlı olması, engelli olması şartları farklılık göstermektedir.
AYM, AİHM, BM bireysel başvuru usulü ve kabul edilebilirlik kriterleri eğitimi aldıktan sonra sertifika tek mi veriliyor yoksa üç farklı sertifika şeklinde mi?
Bu eğitim sonunda tek sertifikada AYM, AİHM, BM Bireysel başvuru uzmanı şeklinde tek sertifika alıyorsunuz.
Bu eğitimi aldıktan sonra kendi bireysel başvurumu yapabilecek miyim?
Eğitim herkesin anlayacağı şekilde açık ve anlaşılır bir dil kullanılarak örnekler ve kaynakçalar belirtilerek anlatılmıştır kolay bir şekilde başvuru adımlarını takip ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Tüzel kişiler bireysel başvuru yapabilir mi?
Özel hukuk tüzel kişilerinin (sendikalar, dernekler, vakıflar, ticari ortaklıklar vb.) sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunmaları mümkündür.
AYM, AİHM, BM, Bireysel başvuru eğitimini kimler alabilir?
İnsan hakları alanında ilgili olan hukukçular, hukuk fakültesi öğrencileri ve mezunları, bireysel başvuru alanında danışmanlık vermek isteyenler, Avukatlar ve bireysel başvuru yapmak isteyen herkes alabilir.
AYM, AİHM, BM Bireysel Başvuru eğitimini bitirdikten sonra sertifika ne işime yarayacak?
Sertifikanız üniversite onaylı ve e devletten sorgulanabilir şekilde hazırlanmaktadır, hukuk bürolarında bireysel başvuru alanında danışmanlık verebilir ve gelir kazanabilirsiniz.
AYM, AİHM, BM Bireysel Başvuru eğitiminde doküman not veriliyor mu?
Bireysel başvuru eğitimi için kaynakçalar ve ulaşılması gereken formlar eğitim içeriğinde verilmiştir, doküman olarak verilmemektedir.
Sadece AİHM Bireysel başvurusu eğitimini alabilir miyim?
AYM, AİHM, BM Bireysel başvuru eğitimi bir arada verilmektedir sadece AİHM başvurusu olarak almak istiyorsanız eğitim danışmanınızla iletişime geçiniz.
+ Daha Fazla
Diğer Eğitimler
Eğitimci Hakkında

Av. Levent Mazılıgüney

3 Yorum | 24 Kursiyerler | 1 Eğitimler
Kursiyer Yorumları
5
3 Yorum
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (3)

Yorum

 • ayşe tolga
  Çok başarılı bir eğitimdi hocamız gayet açık ve anlaşılır bir dil kullanmış.Bireysel Başvuru örnek anlatımlarıyla güzel bir eğitim olmuş.AİHM ve BM başvuruları için almıştım eksiklerimi tamamladım. Emeği geçen herkese teşekkürler.
 • MERVE VURAL
  Bireysel Başvurular ile ilgili tam bir eğitim almak istiyordum hocamızın ve emek veren herkesin emeğine sağlık çok güzel hazırlanmış.
 • ali yurtseven
  Bireysel Başvurularda derlenmiş toplanmış en net, anlaşılır ve açıklamalı anlatım olmuş. Bireysel Başvuru yapmak isteyenlere tavsiye ederim.
4500 TL 3750 TL
İçerik:
//send gift when already purchased by user