Adli Muhasebe Uzmanlık Eğitimi

Adli Muhasebe Uzmanlık Eğitimi; eğitimlerimiz offline olarak uygulamalı örnek ve gerçek suç senaryoları üzerinden gerçekleştirilecektir. Alacağınız eğitim uluslararası Adli Muhasebe standartlarına göre denetim ve hile incelemesinin raporlanması aşamalarını öğreneceksiniz. Bu alanda bilirkişi olabilir ve incelediğiniz adli dosyalarda eksiksiz araştırma ve raporlama sağlayacaksınız.

Orta Seviye 5(3 Değerlendirme) 26 Kayıtlı Kursiyer English
Eğitimci Selçuk Gülten
Son Güncelleme Wed, 22-Nov-2023
+ Daha Fazla
Ders Genel Bakış

Adli Muhasebe, bir bireyin ve işletmenin muhasebesel yönü ağır basan olaylarını, hukuksal anlaşmazlıklarını ve çözümünü araştıran, araştırırken muhasebenin temel standartları; denetim ve araştırma becerilerini kullanan, aynı zamanda hukuk, denetim, psikoloji, kriminoloji, grafoloji bilimlerinin iç içe geçtiği yeni bir bilim dalıdır. Adli muhasebe, yasal işlemlere konu olmuş olaylarda kullanılmaya uygun raporlanabilir bir muhasebe analizi sağlar. Adli muhasebe gelişmiş ülkelerde yüz yıllardır var olan Türkiye’de yeni gelişmekte olan bir çalışma alanıdır.

Adli muhasebeci, sayıların arkasındaki gerçek niyeti ve üstü örtülen gerçekleri bularak bu durumdan ortaya çıkan hak ve mahrumiyetlerini, zarar ve ziyan tespitlerini yapan ehliyet sahibi kişilerdir.

NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Adli Muhasebe, mahkemede bir mali suçun niteliğini açıklamak için sıklıkla kullanılır. İhtiyaç duyulan bazı önemli alanlar;

 • Boşanma davalarında mal paylaşımı ve tarafların varlıklarını gizlemek için kullandıkları hilelerin ortaya çıkartılması,
 • Belge sahtekârlıkları,
 • Bilgisayar hileleri, 
 • Kredi kartı hileleri
 • Dijital dolandırıcılık
 • Vergi hileleri
 • Zimmet
 • Finansal bilgi manipülasyonları hile ve yolsuzluklar
 • Hileli iflas
 • Şüpheli Şirket birleşmeleri
 • Şirket bölünmeleri ve devir işlemleri gibi nedenlerle hissedarlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi
 • Söz konusu olduğu durumlarda şirketin değerlendirilmesi ve gerçek kazanç kaybının saptanması

BU EĞİTİMİ KİMLER ALABİLİR?

 • Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa Tabi Olanlar,
 • Avukatlar
 • Hakim ve Savcılar
 • Adliye Çalışanları
 • Uzman Görüşü ve Mütalaası Yazmak İsteyenler
 • Kamuda Maliye Alanında Çalışanlara
 • İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri Mezunları
 • Bu Alanda Bilirkişilik Yapmak İsteyenler
 • Hali Hazırda Bilirkişilik Yapanlar
 • Meslek Yüksek Okulu Mezunları
 • Meslek Lisesi Mezunları
 • Lise Mezunları
 • Kendini Bu Alanda Yetiştirmek İsteyen İdareci ve Yöneticiler
 • Adli Muhasebe Alanında Uzmanlaşmak İsteyenler


KAZANIMLAR NELERDİR?

Adli muhasebeyi diğer adli bilim alanlarından ayıran en önemli özellik bu alandaki bilgi ve becerinizin artması ile herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan inceleme yaparak hizmet verebiliyor olmanızdır.

Bilirkişi olma fırsatı; Bilirkişilik Daire Başkanlığının istediği standartları yerine getirerek bilirkişi olabilir ve dosya başına belirlenen ücretleri kazanabileceksiniz.

Adli Muhasebe Eğitimi değişen suç ve suçlu tiplerinin ortaya çıkmasıyla avukatlar da kendilerini diğer meslektaşlarından ayrıştırmaktadır. Özellikle çok sayıda usulsüzlük ve su istimalin olduğu bu günlerde bu davaların aranan kişisi olabilirsiniz.

Denetçiler ve müfettişler, araştırmalarına konu kişi ve kurumları, olası kayıpların ve kaçakların hangi usullerle ve nerelerden gerçekleştiğini bilerek görevlerini yerine getirebilirler. Adli muhasebe eğitimi ile bu eğitimi almayan meslektaşlarına göre avantajlı olursunuz.

Özellikle büyük mali hareketliliklerin yaşandığı banka ve sigorta firmalarında, teftişe konu durumların incelenmesi suistimallerin önlenmesinde sigortacılar ve bankacılar için önem arz etmektedir.

Mütalaa yazabilirsiniz; bu eğitim sonunda kendinizi geliştirerek avukatlarla çalışabilir ve müvekkilleri için mütalaa yazıp gelir elde edebilirsiniz.

Geniş bir saha araştırması sonucu ortaya çıkan bu eğitim sonunda katılımcılar, Adli Muhasebe Uzmanlığına dair tüm detaylara vakıf olacak, örnek vaka uygulamalarıyla tam donanımlı bir Adli Muhasebe Uzmanı olmaları sağlanacaktır.

Ne Öğreneceğim?

 • Adli Muhasebe Kavram ve Teknikleri
 • Denetim, Hile ve Adli Muhasebe Arasındaki İlişki
 • Yazışma ve Soruşturma Teknikleri
 • Dava Konusu Olaylarda Uzman Tanıklık
 • İşletmelere Yönelik Hile Denetimi
 • Adli Muhasebe Uygulamaları
Eğitimin Müfredatı
59 Dersler 40:03:18 Saat
Adli Muhasebe Kavramı ve Özellikler
2 Dersler 01:14:39 Saat
 • Adli Muhasebe Kavramı ve Özellikler 1
  Ön izleme 00:39:02
 • Adli Muhasebe Kavramı ve Özellikleri 2
  00:35:37
Adli Muhasebe Teknikleri ve Adli Muhasebe Etiği
2 Dersler 01:18:56 Saat
 • Adli Muhasebe Teknikleri ve Adli Muhasebe Etiği 1
  00:40:03
 • Adli Muhasebe Teknikleri ve Adli Muhasebe Etiği 2
  00:38:53
Suç, Sapma ve Ceza
2 Dersler 01:01:38 Saat
 • Suç, Sapma ve Ceza 1
  00:42:18
 • Suç, Sapma ve Ceza 2
  00:19:20
Hile Teorisine Giriş
1 Dersler 00:51:50 Saat
 • Hile Teorisine Giriş
  00:51:50
Hukuki Deliller
2 Dersler 01:42:57 Saat
 • Hukuki Deliller 1
  00:51:36
 • Hukuki Deliller 2
  00:51:21
Soruşturma ve Yazışma Teknikleri
3 Dersler 02:33:50 Saat
 • Soruşturma ve Yazışma Teknikleri
  00:34:55
 • Sorgulama ve Araştırma İlkeleri
  00:42:54
 • Tutanaklar
  01:16:01
Dava Destek Hizmetleri
3 Dersler 02:05:15 Saat
 • Dava Destek Hizmetleri 1
  00:48:33
 • Dava Destek Hizmetleri 2
  00:41:29
 • Dava Destek Hizmetleri 3
  00:35:13
Uzman Tanıklık
3 Dersler 02:37:05 Saat
 • Uzman Tanıklık 1
  01:05:17
 • Uzman Tanıklık 2
  00:40:42
 • Uzman Tanıklık 3
  00:51:06
Hile Yolsuzluk ve Suistimal Araştırmacılığı
5 Dersler 02:23:10 Saat
 • Hile Yolsuzluk ve Suistimal Araştırmacılığı 1
  00:26:07
 • Hile Yolsuzluk ve Suistimal Araştırmacılığı 2
  00:38:54
 • Hile Yolsuzluk ve Suistimal Araştırmacılığı 3
  00:34:59
 • Hile Yolsuzluk ve Suistimal Araştırmacılığı 4
  00:31:41
 • Hile Yolsuzluk ve Suistimal Araştırmacılığı 5
  00:11:29
Adli Muhasebe ve Konkordato
2 Dersler 01:21:31 Saat
 • Adli Muhasebe ve Konkordato 1
  00:47:31
 • Adli Muhasebe ve Konkordato 2
  00:34:00
Hile Önleme Teknikleri
2 Dersler 01:30:08 Saat
 • Hile Önleme Teknikleri 1
  00:48:28
 • Hile Önleme Teknikleri 2
  00:41:40
Belge, Yazı ve İmza İncelemeleri
2 Dersler 01:33:43 Saat
 • Belge, Yazı ve İmza İncelemeleri 1
  00:53:19
 • Belge, Yazı ve İmza İncelemeleri 2
  00:40:24
Yalan Tanıklık ve Yalan Tespit Yöntemleri
3 Dersler 02:11:39 Saat
 • Yalan Tanıklık ve Yalan Tespit Yöntemleri 1
  00:50:23
 • Yalan Tanıklık ve Yalan Tespit Yöntemleri 2
  00:40:13
 • Yalan Tanıklık ve Yalan Tespit Yöntemleri 3
  00:41:03
Bankacılıkta Dolandırıcılık ve ve Hile Tespitleri
2 Dersler 01:41:54 Saat
 • Bankacılıkta Dolandırıcılık ve ve Hile Tespitleri 1
  00:44:07
 • Bankacılıkta Dolandırıcılık ve ve Hile Tespitleri 2
  00:57:47
İnşaat Sektöründe Hile
1 Dersler 00:52:15 Saat
 • İnşaat Sektöründe Hile
  00:52:15
Otel Sektöründe Hile
1 Dersler 00:36:02 Saat
 • Otel Sektöründe Hile
  00:36:02
Sigorta Sektöründe Hile
2 Dersler 01:20:04 Saat
 • Sigorta Sektöründe Hile 1
  00:40:23
 • Sigorta Sektöründe Hile 2
  00:39:41
Fail ve Mağdur
2 Dersler 01:30:08 Saat
 • Fail ve Mağdur 1
  00:43:22
 • Fail ve Mağdur 2
  00:46:46
Örnek Uygulamalar
2 Dersler 01:32:48 Saat
 • Örnek Uygulama 1
  00:54:12
 • Örnek Uygulama 2
  00:38:36
Hizmet Sektöründe Hile
1 Dersler 01:08:38 Saat
 • Hizmet Sektöründe Hile
  01:08:38
Çalışan Hilesi
2 Dersler 01:12:53 Saat
 • Çalışan Hilesi 1
  00:38:05
 • Çalışan Hilesi 2
  00:34:48
Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı Örnek Olay 1
2 Dersler 01:16:39 Saat
 • Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı Örnek Olay 1 Video 1
  00:34:54
 • Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı Örnek Olay 1 Video 2
  00:41:45
Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı Örnek Olay 2
1 Dersler 00:55:57 Saat
 • Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı Örnek Olay 2
  00:55:57
Uygulamalar
10 Dersler 05:08:34 Saat
 • Örnek Raporlar 1 ve 2
  00:41:19
 • Örnek Raporlar 3 ve 4
  00:37:10
 • Örnek Rapor 5
  00:25:31
 • Örnek Rapor 6
  00:27:02
 • Örnek Raporlar 7 - 8 ve 9
  00:26:32
 • Örnek Rapor 10
  00:26:06
 • Örnek Rapor 11
  00:20:51
 • Örnek Rapor 12
  00:33:58
 • Örnek Rapor 13
  00:36:48
 • Örnek Rapor 14
  00:33:17
Ders Bitişi - Özet
1 Dersler 00:21:05 Saat
 • Derslerin Bitişi - Özet Bilgilendirme - Tavsiyeler
  00:21:05

Frequently asked question

Adli muhasebe nedir?
Adli muhasebe hukuki bir sorunun çözülmesi veya bir suçun araştırılması için gereken finansal analiz ve raporlama faaliyeti sunan bir muhasebe alanıdır.
Adli muhasebeci ne iş yapar?
Adli muhasebeci davalara konu olmuş finansal olaylarda finansal raporlar hazırlayarak dava destek ve uzman tanıklık hizmeti verir, sahtecilik, vergi kaçakçılığı, varlık gizleme gibi olaylarda da hile ve suistimal araştırmacılığı yaparak gerçek kar/zararı ortaya koyar.
Adli muhasebe eğitimini kimler alabilir?
Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa Tabi Olanlar, Avukatlar, Hakim ve Savcılar, Adliye Çalışanları, Uzman Görüşü ve Mütalaası Yazmak İsteyenler, Kamuda Maliye Alanında Çalışanlar, İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri Mezunları, Bu Alanda Bilirkişilik Yapmak İsteyenler, Hali Hazırda Bilirkişilik Yapanlar, Meslek Yüksek Okulu Mezunları, Meslek Lisesi Mezunları, Lise Mezunları, Kendini Bu Alanda Yetiştirmek İsteyen İdareci ve Yöneticiler, Adli Muhasebe Alanında Uzmanlaşmak isteyen herkes alabilir.
Adli muhasebe uzmanlık eğitimi almak için hangi bölümden mezun olmak gerekir?
Adli muhasebe eğitimi almak için muhasebe alanında en az lise mezunu olmak ve muhasebe, finans, vergi, hukuk, mali konularda donanımlı olmak gerekir.
Adli muhasebe eğitimi hangi alanlarla ilgilidir?
Muhasebenin temel standartları; denetim ve araştırma becerilerini kullanan, aynı zamanda hukuk, denetim, psikoloji, kriminoloji, grafoloji bilimlerinin iç içe geçtiği birçok alandan faydalanan bir bilim dalıdır.
Adli muhasebe alanında kaynak var mı ders notu veriyor musunuz?
Adli muhasebe alanında Türkiye’deki ilk kitabı yazan dersin de hocası SMMM Selçuk Gülten hocamızın kitabı ve konuya ilişkin makale ve tezler bulunmaktadır. Ders notları pdf olarak tarafınıza gönderilmektedir.
Adli muhasebe uzmanı olarak iş olanakları nelerdir?
Adli muhasebecilerin bağımsız çalışma alanları vardır. Hile ve suistimale uğramış bir şirket için kapsamlı çalışma yaparak mevcut durumu ortaya çıkartabilir ve zarar tespiti yapar, aynı durumun yaşanmaması için işverenin gerekli tedbirleri alması için rapor hazırlar. Finansal işlemlerin kayıt altına alındığı çalışan ve işveren sisteminin olduğu büyük küçük her işletmede Adli muhasebeci olarak çalışabilir, uzman tanık olarak mütalaa yazabilir ve bilirkişilik yapabilirsiniz.
Adli Muhasebecinin genel muhasebeciden farkı nedir?
Geleneksel muhasebeci mükellef ile devlet arasında bir nevi köprü oluşturarak gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin mali tablolarını hazırlayarak, yasal defterlerini tutarak beyanname ve bildirgelerini hazırlar ve ilgili birimlere iletir. Adli muhasebeci ise işletme faaliyetlerinde hukuki sorun doğurabilecek hile, yolsuzluk ve suistimalleri araştırır. Yani adli muhasebecinin şüpheci bir bakış açısıyla araştırması klasik muhasebe uygulamalarının dışında çok daha geniş bir alanı kapsar.
Adli muhasebe Uzmanı ne kadar maaş alır?
Adli muhasebe uzmanlarının sabit bir maaşı yoktur, vermiş olduğu dava destek, uzman tanıklık ya da hile suistimal araştırmacılığı alanlarındaki çalışmalarının geçtiği süreye göre belirlenmektedir.
Adli muhasebe uzmanları nereye bağlıdır?
Adli muhasebe uzmanları genellikle özel muhasebe şirketleri veya adli danışmanlık hizmeti sunan avukatlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, mali suçları araştırma kurulu (MASAK) gibi kamu kurumlarında da çalışabilirler. Adli muhasebe uzmanlarının bir bağlılık durumu yoktur genellikle bağımsız olarak çalışabilirler. Adli muhasebe uzmanları, genellikle özel muhasebe şirketleri veya adli danışmanlık hizmeti sunan avukatlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi kamu kurumlarında da çalışabilirler. Ancak, adli muhasebe uzmanlarının bir bağlılık durumu yoktur ve genellikle bağımsız olarak çalışırlar.
+ Daha Fazla
Diğer Eğitimler
00:00:00 Saat
Güncellendi Fri, 22-Sep-2023
0 0 6000 TL 3000 TL
Eğitimci Hakkında

Selçuk Gülten

3 Yorum | 26 Kursiyerler | 5 Eğitimler
Kursiyer Yorumları
5
3 Yorum
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (3)

Yorum

 • HÜSEYİN TAŞKIN
 • Hasan Bulut
  Muhasebe alanının içinde olmamıza rağmen Adli Muhasebe çok derin bir alan.Selçuk hoca akılda kalıcı ve örnek olaylarla anlatım sağlıyor.Tavsiye ederim başarılı bir eğitim olmuş.
 • yılmaz önder
3750 TL 2000 TL
İçerik:
//send gift when already purchased by user