Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimi

Sayısal ya da analog usullerle geçici ya da kalıcı kayıt yapılabilen elektromanyetik ve elektro optik ortamlarda korunan ya da bu ortamlardaki olanaklar kullanılarak iletilen ses, görüntü, veri, bilgi ya da bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişimsel varlığın, adli süreçlerde bulgu/delil niteliği taşıyacak şekilde betimlenmesi, ortaya çıkarılması, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması çalışmalarının bütünüdür.

Başlangıç 4(3 Değerlendirme) 17 Kayıtlı Kursiyer English
Eğitimci Wise Academy
Son Güncelleme Wed, 19-Jul-2023
+ Daha Fazla
Ders Genel Bakış

Adli bilişim nedir? sorusunu en geniş anlamıyla yanıtlamak istersek, ''sayısal ya da analog usullerle geçici ya da kalıcı kayıt yapılabilen elektromanyetik ve elektro optik ortamlarda korunan ya da bu ortamlardaki olanaklar kullanılarak iletilen ses, görüntü, veri, bilgi ya da bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişimsel varlığın, adli süreçlerde bulgu/delil niteliği taşıyacak şekilde betimlenmesi, ortaya çıkarılması, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması çalışmalarının bütünüdür'' tanımıyla karşılaşırız.

Daha rastlanılan haliyle adli bilişim mahkemeye intikal etmiş bir dosyadaki sayısal bulguların ve aygıtların kriminalistik prensipleri ile incelenmesidir.

Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile bu olanakların suça konu eylemlerde kullanılması paralel olmuştur. Bu nedenle suçluların yakalanmasında ve suçların açığa çıkartılmasında bilişim olanaklarının kullanılmasını otuz yıl geriye götürebiliriz.

Bugün bir uzman adli bilişim kavramının ilk ortaya atıldığı güne göre yüzlerce çeşitlilikte alt kavramı tanımak zorundadır. Tanımanın da ötesinde bu kavramların suça konu eylemde nasıl kullanılmış olabileceğini araştırmalı ve bir suçlu gibi düşünebilmelidir. Hatta bunun da ötesinde mevcut ya da gelecek bilişimsel olanakların, ileride suçlara nasıl katkı yapabileceğini ve neden olabileceği yeni suçları tahmin etmelidir. Bunun için de ideal ölçütleri karşılayan çok az sayıdaki adli bilişim bilirkişi eğitimi ya da adli bilişim bilirkişi eğitimi adıyla geçen eğitimlerden almak zorundadır.

Bilişime bakan yönünü yukarıdaki gibi özetleyeceğimiz adli bilişim kavramı aslında kendi uygulama alanını çoktan aşmıştır. Bugün yaşamımızın her alanı bilişimsel olanaklarla kolaylaştırılmış ve otomatize edilmiştir. Daha evden çıkmadan telefonumuz evdeki wi-fi ile haberleşir, aracımıza bindiğimizde GPS sinyalini kullanarak yön tayin ederiz, ödemelerimizi para ve kredi kartımız olmadan yapabiliriz, evrakları dijital imza ile onaylarız.

Bu yönleriyle adli bilimlerin tüm geleneksel bulgu türleri aslında bilişim teknolojileri ile çevrelenmiştir. Örneğin bir kazaya karışan ya da belirli bir bölgeden geçen otomobili, artık sadece bıraktığı boya kalıntısından değil, GPS sinyalinden, markanın kendi iç ağ haberleşmesinden, içerisindeki diğer bilişimsel aygıtların iletişim trafiğinden bulabilmekteyiz. Bu da artık adli trafik gibi bir alanın konularını, sadece doğru kaza yeri krokisi çizmek, kusur oranını tayin etmek gibi temel alanlarının dışında da değerlendirmemizi zorunlu kılmaktadır.

Herhangi bir adli bilim konusunun çözümünde her zaman ve etkili şekilde bir bilişimciden destek alamayabilirsiniz. Zaten adli alandaki bilgi ve deneyime sahip olmayan bir bilişimci olayın aydınlatılmasına sizin kadar katkı yapamayabilir. Bu nedenle, kendi adli bilim konularını adli bilişim uzmanlığı olanakları ile bütünleştirmiş uzmanlara gereksinim vardır. Bu da adli bilişimle sürekli iç içe olan polis, jandarma ve diğer kolluk güçlerinin yanında diğer adli bilim uzmanlarının da artık bir adli bilişim eğitiminden geçmesini zorunlu hale getirmektedir.

Avukatlar başta olmak üzere adli bilişimle doğrudan ilgili kolluk dışında, diğer adli bilim alanları gibi dolaylı bir ilgi kurmak zorundadır. 

Bu uzaktan offline adli bilişim eğitimi boyunca öncelikle aşağıdaki konulara tam vakıf olacaksınız, sonrasında da adli bilişim online eğitimleri ve uygulamalar ile alanda derinleşeceksiniz. Bilişim sistemlerinin yapılarını tanıyarak suça konu olaylardaki rolünü ortaya koyacaksınız. Hukuksal boyutunu da ayrıca öğrenecek ve uluslararası düzeyde inceleme ve raporlama yaparak bilirkişilik dünyasına adım atacaksınız.

İleride adli bilişim yüksek lisans programlarında eğitim görmek isteyenler, bu eğitimi alarak avantaj sağlayabilirler. Adli bilişim mühendisliği eğitimini almış olanlar da bu eğitimi alarak sahadaki uygulamaları yakından görmek fırsatı bulabilirler.

Mobil Cihaz İncelemeleri

Cep telefonu, akıllı telefon, tablet gibi her türlü mobil cihazın içeriğine ulaşılması, silinmiş verilerin kurtarılması, diğer aygıtlarla olan etkileşim ve iletişimlerinin tespiti gibi mobil cihazlar üzerinde yapılan incelemelerdir.

İçerik Tespiti

Bilgisayar ya da diğer tüm kayıt alanlarında suçla ilişkili olan olmayan gizli olan ya da olmayan bilgilere ulaşmak, bir ürün içerisinde, telif hakkına konu iz ve kodların aranması gibi incelemeler içerik incelemeleridir.

İnternet ve Sosyal Media İncelemeleri

Sosyal medya ve internet üzerinde belirli kişilerle ilgili üretilen istenmeyen verilerin süzülmesi, tespiti ile içeriklerin suç ve suçlularla ilişkilendirilmesi gibi incelemelerdir.

Veri Kurtarma

Fiziksel arızası olmayan bilgisayarlar, hard diskler, harici hard diskler, USB bellekler, hafıza kartları ve veri barındıran diğer medyalar üzerinde, kullanıcı düzeyinde ulaşılamayan (gizlenmiş, silinmiş veya kaybolmuş) belirli bir bilgi, kayıt, program veya dosyayı bulup açılabilir durumda talep sahibine sunma incelemeleridir.

Şifre İşlemleri

Mobil olan olmayan donanımlar ve bunlar içerisindeki yazılım ve diğer uygulamalara erişimde yaşanılan sorunların giderilmesi ve varsa adli süreçlerle olan ilgilerinin ortaya konulması incelemeleridir.

İŞ FIRSATLARI

 • Özel İncelemeler yapmak, mütalaa hazırlamak isteyenler; Adliyeler dışındaki binlerce özel ve tüzel talepçinin gereksinim duyduğu incelemeleri gerçekleştirebilirler.
 • Adli bilişim uzmanlığı konularına vakıf Avukatlar, çalıştıkları Hukuk Bürolarında meslektaşlarından  bir adım daha öne çıkabilirler.
 • Bilgisayar ve cep telefonlarında  bu eğitim ile silinen verileri kurtarma, dijital verileri kopyalama yollarını öğrenerek veri kurtarma  hizmeti ile kendilerine ek gelir kapısı oluşturabilirler.
 • Kendi danışmanlık firmanızı kurarak özel ve tüzel kişilerin talepleri doğrultusunda bilişim incelemeleri yaparak bu alanda danışmanlık yaptığınız dosya başına gelir elde edebilirsiniz.
 • Bilirkişilik Daire Başkanlığının şartlarını yerine getirirseniz bu alanda Bilirkişiik yapabilirsiniz.

KİMLER ALABİLİR?

 • Avukatlar,
 • Polis,Jandarma ve Muvazzaf Askerler,
 • Bilirkişiler
 • Mühendisler
 • Ön Lisans ve Lisans Mezunları 
 • Kendini Adli Bilişim Alanında Geliştirmek İsteyenler

Ne Öğreneceğim?

 • Adli Bilişim Nedir?
 • Ip / MAC Adresleri
 • İnternet Tarayıcısı
 • Cookie, Server, İstemci, Yönlendirici, Switch, Cashe
 • DNS / TCP / IP
 • Adli Bilişim Aşamaları
 • Imaj Alma
 • Sosyal Medya İncelemeleri
 • Bulut Bilişimi
 • Linux İşletim Sistemleri
 • Bilişim Suçları
Eğitimin Müfredatı
16 Dersler 04:42:19 Saat
Adli Bilişime Giriş
2 Dersler 00:40:41 Saat
 • Adli Bilişim Temel Kavramlar 1
  Ön izleme 00:20:10
 • Adli Bilişim Temel Kavramlar 2
  00:20:31
Adli Bilişim Aşamaları
8 Dersler 02:22:13 Saat
 • Adli Bilişim Aşamaları
  00:13:51
 • Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 1
  00:27:33
 • Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 2
  00:18:57
 • Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 3
  00:17:06
 • Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 4
  00:16:03
 • Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 5
  00:14:57
 • Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 6
  00:16:47
 • Elektronik Delillerin Toplanması ve Analizi 7
  00:16:59
Sosyal Medya İncelemeleri
1 Dersler 00:18:35 Saat
 • Sosyal Medya İncelemeleri
  00:18:35
Bulut Bilişim
1 Dersler 00:16:14 Saat
 • Bulut Bilişim
  00:16:14
Linux İşletim Sistemleri
1 Dersler 00:12:07 Saat
 • Linux İşletim Sistemleri
  00:12:07
Bilişim Suçları
3 Dersler 00:52:29 Saat
 • Bilişim Suçları 1
  00:15:21
 • Bilişim Suçları 2
  00:21:53
 • Bilişim Suçları 3
  00:15:15

Frequently asked question

Adli bilişim uzmanlığı nedir?
Adli bilişim uzmanı adli olaylarla ilgili dijital delilleri inceleyen ve raporlayan bir bilim dalıdır.
Adli bilişim uzmanı ne iş yapar?
Adli bilişim uzmanları, dijital delilleri inceleyerek suçlu faaliyetleri tespit etmeye çalışırlar. Bunun yanı sıra, mahkemelerde delil sunumunda bulunabilir ve adli raporlar hazırlayabilirler.
Adli bilişim uzmanı hangi alanlarda görev yapabilir?
Adli bilişim uzmanları, ceza davalarında, sivil davalarında, şirketlerde, devlet kurumlarında veya özel bilişim firmalarında çalışabilirler.
Adli bilişim uzmanlık eğitimini kimler alabilir?
Polis, Avukat, Jandarma ve Muzaffer Askerler, Bilirkişiler, kendini Adli bilişim alanında geliştirmek isteyenler, ön lisans ve lisans mezunları bu eğitimi alabilir.
Adli bilişim uzmanlarının çalışma ortamı nasıldır?
Adli bilişim uzmanları, ofis ortamında çalışabilecekleri gibi saha çalışmaları da yapabilirler. Ayrıca, olay yerinde veya adli makamlarda çalışabilirler.
Adli bilişim uzmanlık eğitimi size ne kazandıracak?
Dijital dünyadaki suçlar ve olaylar arttıkça, adli bilişim uzmanlarının işletmeler, hükümetler ve özel müşteriler tarafından talep görmesi kaçınılmazdır, özellikle siber suçların artmasıyla birlikte, adli bilişim uzmanlarına olan talebin artması ve bu alanda iş imkanlarının genişlemesi ile sizin gibi uzmanlara ihtiyaç duyulacaktır.
Adli bilişim uzmanları hangi yöntemleri kullanarak olayları incelemektedir?
Adli bilişim uzmanları, dijital delilleri incelemek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler arasında, içerik tespiti, veri kurtarma, veri analizi, mobil cihaz incelemeleri, şifre işlemleri ve internet-mobil cihaz incelemeleri kullanılmaktadır.
Adli Bilişim Uzmanlık Eğitimi sertifikasını hemen alabiliyor muyum?
Eğitiminizi başarıyla tamamladığınız takdirde sertifikanız size en kısa sürede ulaştırılacaktır.
Adli bilişim uzmanlık eğitimi aldığımda not/doküman veriliyor mu?
Adli Bilişim Uzmanlık eğitiminde doküman verilmemektedir.
Adli Bilişim uzmanı olarak iş fırsatları nelerdir?
Özel İncelemeler yapmak, mütalaa hazırlamak isteyenler; Adliyeler dışındaki binlerce özel ve tüzel talepçinin gereksinim duyduğu incelemeleri gerçekleştirebilirler. Adli bilişim uzmanlığı konularına vakıf Avukatlar, çalıştıkları Hukuk Bürolarında meslektaşlarından bir adım daha öne çıkabilirler.
+ Daha Fazla
Diğer Eğitimler
Eğitimci Hakkında

Wise Academy

5 Yorum | 24 Kursiyerler | 20 Eğitimler
Kursiyer Yorumları
4
3 Yorum
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (1)

Yorum

 • yılmaz önder
 • Önder Eryolcu
 • Bilal Tanrıverdi

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: review

  Filename: elegant/my_courses.php

  Line Number: 71

  Backtrace:

  File: /home/enwisea1/domains/enwise.academy/public_html/application/views/frontend/elegant/my_courses.php
  Line: 71
  Function: _error_handler

  File: /home/enwisea1/domains/enwise.academy/public_html/application/views/frontend/elegant/index.php
  Line: 21
  Function: include

  File: /home/enwisea1/domains/enwise.academy/public_html/application/controllers/Home.php
  Line: 155
  Function: view

  File: /home/enwisea1/domains/enwise.academy/public_html/index.php
  Line: 289
  Function: require_once

3000 TL 2850 TL
İçerik:
//send gift when already purchased by user