Kurs Açıklaması

Bir hakkın doğmasına veya kaybolmasına sebep olan ve bu durumu ispatlamaya yarayan herhangi şekil, işaret, sembol ve yazı içeren, olayın doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kullanılan her türlü değerli belgeye Adli Belge denilmektedir. Adli Belge ve Sahtecilik İnceleme Eğitiminde, değerli belgelerde yapılan bozma ve değiştirme gibi sahtecilikler, herhangi el yazısının ve/veya imzanın aynı kişiye ait olup olmadığının tespiti gibi konular işlenecektir. Çeşitli uyuşmazlıklardan doğan durumlarda tahrifatın tespitini Adli Belge İnceleme Uzmanları yapar. 

Ülkemizde sahtecilik vakalarındaki yaygınlık, sahte imza kullanmak ya da çek-senette bir değişiklik yapmak suretiyle dolandırıcılık vakalarındaki artış bu alanda oluşan bilirkişilik ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Wise Academy’den almış olduğunuz Adli Belge ve Sahtecilik eğitimi sonunda bu alanda ehliyetli bireyler olarak kendinizi geliştirebilir ve bilirkişilik yaparak ek gelir elde edebilirsiniz. Bu eğitimde, grafolojik inceleme, imza ve yazı incelemesi yanında, sahte çek-senet incelemesi, kıymetli evraklarda yapılan tahrifat tespitleri, nüfus cüzdanı, ehliyet, diploma, gibi değerli belgelerde yapılan sahteciliklerin tespiti ve raporlanması anlatılmıştır.

Adli Belge Uzmanlığına dair tüm detaylara vakıf olacağınız kapsamlı bir eğitimle adli belge incelemesi yapabilecek, bilirkişilik kapsamında bilimsel mütalaa hazırlayabileceksiniz. Eğitimin sonrasında pahalı olmayan el tipi inceleme cihazıyla özel bilirkişilik yapmaya imkân sağlayan bu eğitim, temel ve ileri düzey seviyede en iyi uygulama örnekleriyle sunulmuştur.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 1. Yazı İncelemeleri
 2. İmza İncelemeleri
 3. Sahtecilik

 KİMLER ALABİLİR ?

 • Adalet Bakanlığı Personeli, 
 • Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve mezunları, 
 • Akademisyenler, 
 • Avukatlar, Hakimler ve Savcılar, 
 • Bankacılar, Denetçiler, 
 • Emniyet Mensupları, Gümrük çalışanları,
 • Mali İşler, Müfettişler, Noter ve Sigorta çalışanları,  
 • Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

 

 

What will i learn?

 • Adli Belge İnceleme disiplininin ne olduğu, temel prensipleri, kullanılan alanları, güçlü ve zayıf yönleri,
 • Adli Belge İnceleme Yöntemleri,
 • İncelemelerde kullanılan analiz yöntemleri,
 • Disiplinin yararlandığı cihazlar hakkında temel bilgi,
 • Yazı, İmza, Parmak izi, Sahte Belge İncelemelerinde temel kavram, prensip ve genel kabuller,
 • Adli Belge İnceleme alanında düzenlenmiş raporların içeriğinin anlaşılması ve vaka bazında değerlendirme,
 • Sonuçların yorumlanması ve mahkemede kullanımı,
 • Örnek vaka analizleri.

Gereklilikler

Sıkça sorulan sorular

Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Eğitimi, adli incelemelerde kullanılan araç ve tekniklerin öğretildiği, sahte belgelerin nasıl tespit edileceği hakkında bilgi veren bir eğitim programıdır.

Eğitim süresi, kişinin eğitimi izleme sıklığına göre değişir. En genel haliyle, Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Eğitimi 1-2 ay içerisinde bitirilebilr.

Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Eğitimini, ilgili mesleklerde (örneğin, savcılar, avukatlar, polisler, adli tıp uzmanları) çalışan ve sahtecilik konusunda uzmanlık kazanmak isteyen herkes tarafından alınabilir.

Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Eğitimi; belge sahteciliği, belge analizi, el yazısı analizi, imza incelemesi, yazı incelemesi, dijital belge incelemesi gibi konuları içermektedir.

Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Eğitimi online olarak Wise Academy platformu üzerinden verilmektedir.İnternet olan her ortamda telefon,tablet,bilgisayar aracılığıyla sayfanıza giriş yaparak izleyebilirsiniz.

Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Eğitimi ücreti Wise Academy sayfasında belirtilmiştir. Detaylı bilgi için Wise Academy web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Eğitimi sonunda başarılı olan öğrenciler, Wise Academy tarafından üniversite onaylı e devlette sorgulanabilir bir Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Sertifikası alabilirler.

Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Eğitimi için önceden herhangi bir tecrübe gerekli değildir. Ancak, adli incelemeler ve sahtecilik konularına ilgi duymak faydalı olacaktır.

Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Eğitimi alarak, sahte belgelerin nasıl tespit edileceği hakkında bilgi sahibi olabilir, adli incelemelerde yer alabilir ve mesleki açıdan yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca, adli belge incelemesi konusunda uzmanlık kazanmış biri olarak, suçların çözülmesinde ve adalet sisteminin işleyişinde önemli bir rol oynayabilirsiniz.

Adli Belge ve Sahtecilik İncelemeleri Eğitiminin bitirilmesinden sonra danışmanlarınıza bilgi verdiğinizde en geç 1 ay içerisinde hazırlanmış olur.

Wise Academy

Wise and Wiser; sahip olduğu yurtdışı ve yurtiçi geniş uzman ağı ile bilim, teknoloji, girişimcilik, üretim ve eğitim alanındaki her türlü yenilikçi projeyi hayata geçirebilen, ulusal  ve uluslararası ekonomik trendleri analiz ederek bilgiyi dönüştürmeyi bilen ve bilimsel yaklaşımlarla kanıta dayalı çalışmalar yaparak geleceği tasarlayan bir inovasyon merkezidir. Her an gelişen ve değişen Dünya koşullarına uyum sağlayarak, kursiyerlerimizi geleceğin Dünyasına hazırlama vizyonu ile 2020 senesinde yola çıktık.Ulusal  ve uluslararası ekonomik trendleri analiz ederek bilgiyi dönüştürmek, bilen ve bilimsel yaklaşımlarla kanıta dayalı çalışmalar yaparak geleceği tasarlamak için yanınızdayız.

ESMA ŞEKER

30-May-2022

5

2850 TL

4500 TL

Dersler

50

Beceri Seviyesi

Başlangıç

Geçerlilik Süresi

Ömür Boyu

İlgili Kurslar